Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rozstrzygnięto przetarg na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej Etap III- Segment C. Najkorzytniejsża ofertę przedstawiła Firma Budowlana Arkada Mielec Sp. z o. o. ul. Kościuszki 30, 39-300 Mielec. Oferta spełniła wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą ocenę wynikającą z przyjętego kryterium cenowego.