Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Informacja związana z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Zarządzenie Prezesa Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa  COVID - 19

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zarządza się, co następuje:

Począwszy od dnia 3 sierpnia 2020 r. do odwołania w Tarnowskim TBS Sp. o. o. wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze klientów:

  1. Pracownicy Spółki udzielać będą informacji przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (dane na stronie internetowej Spółki) - informacje takie nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.
  2. Pisma i dokumenty w sprawach nie cierpiących zwłoki będą przyjmowane do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do siedziby Spółki i za pośrednictwem operatorów pocztowych.