Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Zmiana godzin pracy biura Tarnowskiego TBS Sp. z o.o.

Informujemy, że następuje skrócenie godzin pracy biura Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Począwszy od dnia 26.10.2020r. biuro Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.  Zmiana obowiązuje do odwołania.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa  COVID - 19

  1. Pracownicy Spółki udzielać będą informacji przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (dane na stronie internetowej Spółki) - informacje takie nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.
  2. Pisma i dokumenty w sprawach nie cierpiących zwłoki będą przyjmowane do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do siedziby Spółki i za pośrednictwem operatorów pocztowych.