Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Dokumenty

Dokumenty dotyczące ubiegania się o najem mieszkania w budynkach istniejących,wybudowanych do 2020r. :


Inne dokumenty związane z bieżącą działalnością Spółki (Akt Założycielski i Regulaminy):