Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Jak zacząć

         Działalność Spółki polega na budowie i wynajmie lokali mieszkalnych. Spółka wynajmuje też miejsca postojowe w garażach podziemnych oraz lokale użytkowe. Zasady wynajmu lokali mieszkalnych określa Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. stanowiący załącznik do Aktu założycielskiego Spółki.

         Podstawową czynnością jaką należy wykonać ubiegając sie o wynajem lokalu jest złożenie wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego. Na podstawie danych zawartych we wniosku Komisja Mieszkaniowa lub Zarząd Spółki dokonuje oceny pod względem spełnienia przez kandydata na najemcę kryteriow zawartych w regulaminie. W przypadku oceny pozytywnej kandydat zostaje umieszczony na liście uszeregowanej według kolejności zgłoszeń i punktowej oceny poszczególnych kryteriów regulaminowych. W pierwszej kolejności lokale wynajmowane są osobom deklarującym wpłacenie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości określonej przez Zarząd Spółki.

Kandydaci na najemców mogą uzyskać lokal w nastepujący sposób:

  1. Wynajmując lokal mieszkalny nowo wybudowany.
  1. Wynajmując lokal mieszkalny zwolniony w inwestycjach zrealizownych i wcześniej zasiedlonych:

         Przedmiotem oferty Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. jest prawo wynajmu lokalu mieszkalnego bez względu na treść ogłoszeń jakie zamieszczane są przez biura pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Przed podpisaniem umowy najmu konieczne jest złożenie wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego celem uzyskania kwalifikacji.