Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Inwestycje w realizacji

ul. Błotna 14- Budynek D

ul. Błotna 12- Budynek E

ul. Błotna 10- Budynek C2

ul. Błotna 8- Budynek C1

ul. Błotna 6- Budynek B

ul. Błotna 4- Budynek A

"Słoneczny Stok" Zespół 6 budynków przy ul. Błotnej 4, 6, 8, 10, 12, 14