Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej i Błotnej w Tarnowie pn. "Słoneczny Stok"

Budowa budynku przy ulicach: Sportowej-Prusa-Reja w Tarnowie ETAP III (Segment C) Adres: ul. Sportowa 7B