Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Przetargi aktualne


Malowanie klatek schodowych i wymiana oświetlenia na klatkach schodowych ul. Marii Dąbrowskiej 22A w Tarnowie kl. 1- 6 (3/TBS)

13 maja 2022

Remont nawierzchni płyt balkonowych i loggi wraz z balustradami w budynku wielorodzinnym przy ul. M. Dąbrowskiej 22a, 33-100 Tarnów

12 kwietnia 2022