Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Inwestycje zakończone

Zespół 3 budynków przy ul. Sportowej 7, 7A, 7B

Budynek nr 13/TBS - ul. Sportowa 7B

Budynek nr 12/TBS - ul. Sportowa 7A

Budynek nr 11/TBS - ul. Sportowa 7

Budynek nr 10/TBS ul. Abp J. Ablewicza 15

Budynek nr 9/TBS ul. Abp. J. Ablewicza 13

Budynek nr 8/TBS, ul. Abp. J. Ablewicza 15B

Budynek nr 7/TBS ul. Abp. J. Ablewicza 15A

Budynek nr 6 etap II/TBS ul. Abp. J. Ablewicza 13B

Budynek nr 6 etap I/TBS ul. Abp. J. Ablewicza 13A

Budynek nr 5/TBS ul. Abp. J. Ablewicza 11A

Budynek nr 4/TBS ul. Abp. J. Ablewicza 11

Budynek nr 3/TBS ul. M. Dąbrowskiej 22A

Budynek nr 2/TBS ul. M. Dąbrowskiej 22

Budynek nr 1/TBS Os. Zielone 29