Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

        W  ramach koncepcji urbanistycznej budowy zespołu trzech wielorodzinnych budynków mieszkanych przy ul. Sportowej-Reja-Prusa Segmentów powstały trzy budynki A, B i C. Pierwszy przy ul. Sportowej 7 - Segment A (SZCZEGÓŁY INWESTYCJI i GALERIA), drugi przy ul. Sportowej 7A - Segment B (SZCZEGÓŁY INWESTYCJI i GALERIA) oraz trzeci przy ul. Sportowej 7B - Segment C (SZCZEGÓŁY INWESTYCJI i GALERIA).

 

 

Film - wirtualny spacer po ul. Sportowej  autor: Bogusław Niemiec