Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

  • Budynek mieszkalny wielorodzinny
  • 47 mieszkań
  • 16 podziemnych miejsc postojowych

Ilość mieszkań: 47 mieszkań w 4 kategoriach

1P 11
2Pm 15
2Pd 12
3Pm 9