Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

"Słoneczny Stok" Zespół 6 budynków przy ul. Błotnej 4, 6, 8, 10, 12, 14




       W związku z realizacją przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp. z o. o inwestycji pod nazwą „Słoneczny Stok” stanowiącej zespól 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych obejmujących 109 lokali mieszkalnych przy ul. Jarej – Błotnej w Tarnowie przekazujemy informacje dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy najmu powstających lokali. Termin zakończenia inwestycji i zasiedlenia budynków planowany jest w III kwartale 2025 r.

  1. Z dniem 5 czerwca 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego realizowanego w ramach programu „Mieszkanie na start” na ul. Jara – Błotna w Tarnowie. Nabór wniosków prowadzi Gmina Miasta Tarnowa. Informacje dotyczące zasad prowadzonego naboru zawarte są na Stronie Miasta Tarnowa pod adresem www.nabor.umt.tarnow.pl
  2. Wnioski można składać jedynie poprzez generator do którego dostęp zamieszczony jest na stronie Urzędu Miasta Tarnawa pod adresem www.nabor.umt.tarnow.pl
  3. Dla osób nieposiadających możliwości technologicznych do złożenia wniosku udostępnione jest stanowisko komputerowe w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 3 pok. 216 II piętro i pok. 102 I piętro i zapewniona pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku GWMnS.
  4. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich załączników w okresie 30 dni od dnia złożenia wniosku w Generatorze Wniosków MnS do Urzędu Miasta Tarnowa. Jednym z załączników, które należy dostarczyć jest podpisana Wstępna umowa partycypacyjna z Tarnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
  5. Przedmiotem wstępnej umowy partycypacyjnej na tym etapie są wzajemne zobowiązania: Spółki do wybudowania lokalu o wskazanej przez Wnioskodawcę kategorii i Wnioskodawcy do częściowego sfinansowania tej budowy. Warunkiem spełnienia zobowiązań jest spełnienie przez Wnioskodawcę warunków kwalifikacji i umieszczenie go na liście kolejności do podpisania umowy najmu w kolejności umożlwiającej zaproponowanie mu lokalu o wskazanej przez niego kategorii. Wnioskodawcy muszą odpowiednio wcześniej skontaktować się z biurem Tarnowskiego TBS Sp. z o. o. w celu przekazania danych potrzebnych do sporządzenia umowy wstepnej.
  6. Ostateczna umowa partycypacyjna dotycząca między innymi konkretnego lokalu oraz kwoty partycypacji zostanie zawarta po złożeniu propozycji umowy najmu konkretnego lokalu.
  7. Umowa najmu zostanie podpisana z Wnioskodawcą, który w dniu podpisywania umowy spełni warunki ustawowe.

       W  ramach inwestycji przy ul. Błotnej w Tarnowie nazwanej "Słoneczny Stok" powstanie sześć budynków mieszklanych:

        Budynki te o nieregularnych kształtach, wysokości do trzech kondygnacji, z dużymi balkonami obejmować będą 109 mieszkań o powierzchni od 30 do 70 m2 oraz około 50 miejsc postojowych w podziemiu. Budynki będą spełniać zaostrzoną normę cieplną. Mieszkania przeznaczone pod wynajem będą oddane do użytkowania w standardzie już gotowym do zamieszkania „pod klucz”. Zamiarem inwestora jest stworzenie nowoczesnego i przyjaznego środowiska do zamieszkania. Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją poprzez WIRTUALNY SPACER PO INWESTYCJI

       Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Gminy Miasta Tarnowa. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o umowę zawartą przez Tarnowskie TBS Sp. z o.o. a z Gminą Miasta Tarnowa w ramach, której Spółka wybuduje a Gmina wskaże najemców lokali wyłonionych w ramach przeprowadzonego naboru spośród osób spełniających kryteria określone w obowiązujących ustawach i uchwale Rady Miejskiej.

     Ponieważ przygotowany został jedynie projekt budowlany obejmujący zagospodarowanie terenu i projekty architektoniczno-budowalne obiektów, a inwestycja wymaga sporządzenia projektu wykonawczego przez generalnego wykonawcę, wystąpią jeszcze drobne zmiany w niektórych elementach inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w lipcu 2023 r. a oddanie budynków do użytkowania w II kwartale 2025 r.