Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Zamiana lokalu

         Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wychodząc na przeciw potrzebom najemców dopuszcza możliwość zamiany mieszkań w obrębie zasobu TTBS. Chęć zamiany lokalu mieszkalnego w obrębie zasobu należy pisemnie zgłosić Spółce.