Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Informacja o podpisaniu umowy i rozpoczęciu inwestycji

   Informujemy, że w dniu 4 lutego 2021 r. została podpisana umowa na realizację budynku przy ul. Sportowej 7 w Tarnowie Etap III- Segment C z Wykonawcą, wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępownia przetargowego, Firmą Budowlaną Arkada Mielec Sp. z o. o. ul. Kościuszki 30, 39-300 Mielec.

   W ramach inwestycji zostanie zrealizowany budynek mieszkalny wielorodzinny z 50 mieszkaniami w kategoriach 1- i 2- pokojowych, z dwupoziomowymi garażami z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. W ramach inwestycji dla najmłodzych mieszkańców ul. Sportowej powstanie również mały plac zabaw.

   Przekazanie placu budowy Wykonawcy i rozpoczęcie budowy nastąpiło w dniu 8 lutego 2021 r.