Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Informacja w sprawie realizowanego budynku przy ul. Sportowej 7B w Tarnowie

        W związku z Państwa zapytaniami informujemy, że do siedziby Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wpłynął oficjalny wniosek od Generalnego Wykonawcy budynku nr 13/TBS - ul. Sportowa - Segment C (adres docelowy ul. Sportowa 7B) o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do końca października 2022r.

       W związku z powyższym przesunie się termin odbioru końcowego inwestycji oraz termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku przez Tarnowskie TBS Sp. z o.o.

       Informujemy, że z osobami, które mają podpisać umowy najmu Spółka będzie kontaktować się bezpośrednio w sprawie podpisania dokumentów i odbioru mieszkania.