Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Rozpoczęcie zasiedlania budynku przy ul. Sportowej 7B

           W dniu 20 grudnia 2022r. Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oficjalnie rozpoczęło przekazywanie mieszkań najemcom nowo wybudowanego budynku przy ul. Sportowej 7B w Tarnowie. Budynek został częściowo zrealizowany z funduszy rządowych w ramach programu „Mieszkanie na Start”, a najemcy którzy podpisują umowy mają możliwość ubiegania się o rządowe "Dopłaty do czynszu". Jednostką odpowiedzialną za rozpatrzenie wniosków o dopłaty jest Centrum Usług Społecznych w Tarnowie.

             Budynek przy ul. Sportowej 7B jest ostatnim z trzech budynków realizowanych przy ul. Sportowej przez Tarnowskie TBS Sp. z o.o.