Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Ogłoszenie

Tarnowskie TBS Sp. z o.o. informuję, o 14 wolnych lokalach mieszkalnych do wynajęcia znajdujących się w kompleksie 6 budynków przy ul . Błotnej – inwestycja pn.: „Słoneczny Stok”.

Do dyspozycji przyszłych najemców jest:

- 3 lokale w kategorii 2Pm, o powierzchni ok 46 m2,

- 5 lokali mieszkalnych w kategorii 2Pd o powierzchni ok. 53 m2

- 6 lokali mieszkalnych w kategorii 3Pd o powierzchni ok. 63 m2.

Pełna lista dostępnych mieszkań, wraz z rzutem lokalu oraz informacjami o kwotach partycypacji

i kaucji dostępna na stronie: https://www.tarnowskietbs.pl/pl/inwestycje/5-inwestycje-w-realizacji.

Wniosek dostępny na stronie: https://www.tarnowskietbs.pl/pl/dokumenty wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Spółki Tarnowskiego TBS wraz z informacją na pierwszej stronie
o zainteresowaniu nową inwestycją - pn.: „Słoneczny Stok do dnia 31 lipca 2024 r.

Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszalnego muszą złożyć w siedzibie Spółki TBS sp.  z o.o. oświadczenie o braku posiadania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie miasta Tarnowa.