Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Nowe zasady obsługi interesantów w Tarnowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie

Nowe zasady obsługi interesantów w Tarnowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie

Od dnia 29 maja 2020 r. Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wprowadza nowe zasady obsługi interesantów. W celu minimalizacji zagrożenia koronawirusem prosimy o stosowanie się do następujących zasad obsługi stron:

Powyższe zasady służą bezpieczeństwu wszystkich osób przebywających w Spółce.