Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

MISJA

             Naszą misją jest bycie liderem w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Tarnowa i jego okolic o przeciętnych dochodach, poprzez budowę i wynajem lokali mieszkalnych o umiarkowanych kosztach utrzymania.

             Naszą działalnością będziemy wspierać Gminę Miasta Tarnowa w realizacji jej zadania własnego pod nazwą „zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego”. W swoim działaniu będziemy wykorzystywać przyjęte programy rządowe, samorządowe oraz inne utworzone w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego, w tym w szczególności program społecznego budownictwa czynszowego, jak również przyjęte przez Gminę Miasta Tarnowa strategie i polityki, których cele i działania wiążą się z budownictwem mieszkaniowym.

17 października 2022

Informacja w sprawie realizowanego budynku przy ul. Sportowej 7B w Tarnowie

W związku z Państwa zapytaniami informujemy, że do siedziby Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wpłynął oficjalny wniosek od Generalnego Wykonawcy budynku nr 13/TBS - ul. Sportowa - Segment C (adres docelowy ul. Sportowa 7B) o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do końca października 2022r.

08 lutego 2021

Informacja o podpisaniu umowy i rozpoczęciu inwestycji

W dniu 4 lutego 2021 r. została podpisana umowa na realizację budynku przy ul. Sportowej w Tarnowie Etap III- Segment C

Skontaktuj się z nami:

Tarnowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

E-mail:

biuro@tarnowskietbs.pl

Telefony

14 688 99 80
14 688 99 81
 

Numery wewnętrzne:

Administracja: 1
Eksploatacja/inwestycje: 2
Ksiegowość: 3
Fax: 6

DEKLARACJA O DOSTĘPNOŚCI

Telefon alarmowy dla najemców na potrzebę zgłaszania usterek i awarii po godzinach pracy biura:

14 621 09 53