Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Dotychczasowa działalność

Realizacja inwestycji
Spółka działając od 1999 r. zrealizowała i oddała do użytkowania następujące inwestycje:

W chwili obecnej Tarnowskie TBS zarządza 776 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 37 819,29 m2, 304 podziemnymi miejscami postojowymi i 4 lokalami użytkowymi. 

Administrowanie zasobami mieszkaniowymi
Spółka od czerwca 2001 r. zarządza własnym zasobem mieszkaniowym. 

Inne rodzaje działalności
Spółka jest przygotowana do zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, szczególnie wspólnotami mieszkaniowymi, jak również do pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla gminnych inwestycji mieszkaniowych.