Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

  • Standard mieszkań:

Posadzki

wykładzina pcv (pokoje, przedpokój, kuchnia), glazura (łazienka, WC), deski kompozytowe WPC (balkony)

Ściany

malowane na biało farbą akrylową, lamperia (kuchnia, łazienka, WC)

Stolarka okienna

 pcv (dwukomorowe)

Stolarka drzwiowa

drewniana płytowa

Instalacje w mieszkaniu

elektryczna 3-fazowa, wodnokanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazowa, telefoniczna, internetowa

Wyposażenie

biały montaż, armatura, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym,

Każdy lokal mieszkalny będzie miał stałą przynależność w postaci jednej komórki piwnicznej.

 

Termin realizacji inwestycji:

8 lutego 2021 - jesień 2022

 

Termin podpisania umów partycypacyjnych:

W trakcie trwania inwestycji, po złożeniu wniosku do Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa za pośrednictwem Tarnowskiego TBS Sp. z o. o. i wyłonieniu listy kandydatów.

 

Termin podpisania umów najmu i przekazania mieszkań najemcom:

Po zakończeniu realizacji inwestycji i przekazaniu budynku przez wykonawcę.

 

Ilość mieszkań: 50

W ramach realizacji Segmentu C, Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. planuje wybudować 50 mieszkań w kategoriach 1, i 2 - pokojowych.

 

Ilość miejsc postojowych: 44

 

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut I piętra

Rzut II piętra

Rzut III piętra

Zestawienie lokali mieszkalnych:

Nr M  Pow. Uż. m2    Kat. M Kond. Nr kl  Kaucja* (6-krotność czynszu przy kalkulowanej  stawce 13,00 zł/m2)   Partycypacja w planowanym koszcie budowy zł  

 Układ

mieszkania 

 Stan rezerwacji
1          29,88    1Pm I 1
2 330,64
40 500,00
Rzut M-1  
2          51,37    2Pd I 1
4 006,86
69 700,00
Rzut M-2  
3          43,28    2Pm I 1
3 375,84
58 700,00
Rzut M-3  
4          49,72    2Pd I 1
3 878,16
67 400,00
Rzut M-4  
5          46,58    2Pm II 1
3 633,24
63 200,00
Rzut M-5  
6          53,57    2Pd  II 1
4 178,46
72 700,00
Rzut M-6  
7          43,28    2Pm II 1
3 375,84
58 700,00
Rzut M-7  
8          53,95    2Pd II 1
4 208,10
73 200,00
Rzut M-8  
9          46,58    2Pm III 1
3 633,24
63 200,00
Rzut M-9  
10          53,57    2Pd III 1
4 178,46
72 700,00
Rzut M-10  
11          43,28    2Pm III 1
3 375,84
58 700,00
Rzut M-11  
12          53,45    2Pd III 1
4 169,10
72 500,00
Rzut M-12  
13          46,58    2Pm IV 1
3 633,24
63 200,00
Rzut M-13  
14          51,93    2Pd IV 1
4 050,54
70 400,00
Rzut M-14  
15          43,28    2Pm IV 1
3 375,84
58 700,00
Rzut M-15  
16          53,45    2Pd IV 1
4 169,10
72 500,00
Rzut M-16  
17          32,28    1Pm I 2
2 517,84
43 800,00
Rzut M-17  
18          33,07    1Pd I 2
2 579,46
44 900,00
Rzut M-18  
19          48,49    2Pm I 2
3 782,22
65 800,00
Rzut M-19  
20          46,51    2Pm I 2
3 627,78
63 100,00
Rzut M-20  
21          31,81    1Pm II 2
2 481,18
43 100,00
Rzut M-21  
22          33,00    1Pm II 2
2 574,00
44 800,00
Rzut M-22  
23          49,22    2Pm II 2
3 839,16
66 800,00
Rzut M-23  
24          46,47    2Pm II 2
3 624,66
63 000,00
Rzut M-24  
25          37,36    1Pd II 2
2 914,08
50 700,00
Rzut M-25  
26          44,74    2Pm II 2
3 489,72
60 700,00
Rzut M-26  
27          31,81    1Pm III 2
2 481,18
43 100,00
Rzut M-27  
28          33,07    1Pd III 2
2 579,46
44 900,00
Rzut M-28  
29          49,18    2Pm III 2
3 836,04
66 700,00
Rzut M-29  
30          46,47    2Pm III 2
3 624,66
63 000,00
Rzut M-30  
31          37,36    1Pd III 2
2 914,08
50 700,00
Rzut M-31  
32          46,47    2Pm III 2
3 624,66
63 000,00
Rzut M-32  
33          30,28    1Pm IV 2
2 361,84
41 100,00
Rzut M-33  
34          31,43    1Pd IV 2
2 451,54
42 600,00
Rzut M-34  
35          45,89    2Pm IV 2
3 579,42
62 200,00
Rzut M-35  
36          44,90    2Pm IV 2
3 502,20
60 900,00
Rzut M-36  
37          37,36    1Pd IV 2
2 914,08
50 700,00
Rzut M-37  
38          46,47    2Pm IV 2
3 624,66
63 000,00
Rzut M-38  
39          51,33    2Pd II 3
4 003,74
69 600,00
Rzut M-39  
40          43,19    2Pm II 3
3 368,82
58 600,00
Rzut M-40  
41          44,30    2Pm II 3
3 455,40
60 100,00
Rzut M-41  
42          46,17    2Pm II 3
3 601,26
62 600,00
Rzut M-42  
43          51,41    2Pd III 3
4 009,98
69 700,00
Rzut M-43  
44          43,28    2Pm III 3
3 375,84
58 700,00
Rzut M-44  
45          48,50    2Pm III 3
3 783,00
65 800,00
Rzut M-45  
46          47,93    2Pm III 3
3 738,54
65 000,00
Rzut M-46  
47          51,41    2Pd IV 3
4 009,98
69 700,00
Rzut M-47  
48          41,34    2Pm IV 3
3 224,52
56 100,00
Rzut M-48  
49          48,50    2Pm IV 3
3 783,00
65 800,00
Rzut M-49  
50          47,93    2Pm IV 3
3 738,54
65 000,00
Rzut M-50  

    

Legenda:

* prognozowana kaucja uzależniona od dynamiki stawki czynszu
Nr M - Numer mieszkania wg. projektu
Pow. uż. m2  - Zaprojektowana powierzchnia użytkowa mieszkania w metrach kwadratowych

Kat. M - Kategoria mieszkania
Kond. - Kondygnacja
Nr kl. - Numer klatki schodowej