Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Polityka czynszowa

W swojej polityce czynszowej Spółka przyjęła za podstawę dwa wskaźniki wyznaczające tę politykę. Czynsz w skali roku nie powinien przekraczać 4,00% wartości odtworzeniowej wynajmowanych lokali oraz wysokość czynszu wraz z opłatami nie powinna przekraczać 25% dochodów brutto najemców w chwili zasiedlenia. W zależności od lokalnego rynku lokali mieszkalnych przeznaczanych do wynajmu przewiduje się uzależnić wysokość stawki czynszu od poziomu rynkowego w granicach ustawowych z zachowaniem uzasadnienia ekonomicznego. 

Zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez Towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań Towarzystwa związanych z budową.

Od dnia 1.05.2024 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. zlokalizowanych na os. Zielonym, przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Abp.J.Ablewicza wynosi 15,00 zł, w budynku przy ul. Sportowej 7 i 7A wynosi 17,00 zł z możliwością parkowania w hali garażowej oraz 16,00 zł bez takiej możliwości, natomiast w budynku przy ul. Sportowej 7B wynosi 18,50 zł z możliwością parkowania w hali garażowej oraz 17,50 zł bez takiej możliwości, miesięcznie za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 1/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 24 stycznia 2024 r.

Od dnia 1.05.2023 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. zlokalizowanych na os. Zielonym, przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Abp.J.Ablewicza wynosi 12,50 zł, w budynku przy ul. Sportowej 7 wynosi 14,50 zł z możliwością parkowania w hali garażowej oraz 13,50 zł bez takiej możlwości, natomiast w budynku przy ul. Sportowej 7A wynosi 15,00 zł z możliwością parkowania w hali garażowej oraz 14,00 zł bez takiej możliwości, miesięcznie za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 stycznia 2023 r.


Od dnia 1.05.2022 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. zlokalizowanych na os. Zielonym, przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Abp.J.Ablewicza wynosi 11,20 zł, w budynku przy ul. Sportowej 7 wynosi 13,00 zł z możliwością parkowania w hali garażowej oraz 12,20 zł bez takiej możlwości, natomiast w budynku przy ul. Sportowej 7A wynosi 13,40 zł z możliwością parkowania w hali garażowej oraz 12,70 zł bez takiej możliwości, miesięcznie za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 stycznia 2022 r.


Z dniem 1.05.2021 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. zlokalizowanych na os. Zielonym, przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Abp.J.Ablewicza wynosi 10,30 zł, miesięcznie za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 stycznia 2021 r.  Bez zmian pozostały stawki czynszu w budynkach przy ul. Sportowej 7 i 7A.


Z dniem 1.05.2020 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. zlokalizowanych na os. Zielonym, przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Abp.J.Ablewicza wynosi 9,95 zł, w budynku przy ul. Sportowej 7 wynosi 12,10 zł z możliwością parkowania w hali garażowej oraz 11,40 zł bez takiej możliwości, natomiast w budynku przy ul. Sportowej 7A wynosi 12,50 zł z możliwością parkowania w hali garażowej oraz 11,85 zł bez takiej możliwości, miesięcznie za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 r.


Z dniem 1.05.2019 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. zlokalizowanych na os. Zielonym, przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Abp.J.Ablewicza  wynosi 9,65 zł, a w budynku przy ul. Sportowej 7 wynosi 11,90 zł z mozliwością parkowania w hali garażowej oraz 11,25 zł bez takiej możliwości, miesięcznie za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 stycznia 2019 r.


Z dniem 1.05.2018 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. zlokalizowanych na os. Zielonym, przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Abp.J.Ablewicza  wynosi 9,45 zł, a w budynku przy ul. Sportowej 7 wynosi 11,70 zł z mozliwością parkowania w hali garażowej oraz 11,05 zł bez takiej możliwości, miesięcznie za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r.


Z dniem 1.05.2017 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. wynosi 9,25 zł miesięcznie za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 15 stycznia 2017 r.


Z dniem 17.01.2014 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. wynosi 8,96 zł miesięcznie za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 2/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 stycznia 2014 r.


Z dniem 18.01.2013 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. wynosi 8,85 zł miesięcznie za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 1/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 stycznia 2013 r.


Z dniem 20.01.2012 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. wynosiła 8,65 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 1/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 stycznia 2012 r.


Z dniem 18.01.2011 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. wynosiła 8,27 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 stycznia 2012 r.


Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2011 Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 27 grudnia 2011 r., ustala się miesięczna stawkę czynszu za wynajem miejsca postojowego w podziemiach budynków mieszkalnych Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w kwocie 76,42 zł netto.


Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2009 Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 12 sierpnia 2009 r., ustala się miesięczna stawkę czynszu za wynajem miejsca postojowego w podziemiach budynków mieszkalnych Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w kwocie 65,58 zł netto.


Z dniem 25 września 2008 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. wynosiła 7,65 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 13/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 września 2008 r.


Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2008 Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z dnia 29 kwietnia 2008 r., ustala się miesięczna stawkę czynszu za wynajem miejsca postojowego w podziemiach budynków mieszkalnych Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w kwocie 57,38 zł netto.


Od dnia 1 lipca 2007 r. stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS wynosiła 7,20 zł. za 1 m2 miesięcznie za wynajem lokalu mieszkalnego oraz 50,00 zł. netto miesięcznie za wynajem podziemnego miejsca parkingowego na podstawie Uchwały nr 1/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 marca 2007 r.


Od dnia 27 stycznia 2006 r. stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS wynosiła 6,85 zł. za 1 m2 miesięcznie zawynajem lokalu mieszkalnego oraz 50,00 zł. netto miesięcznie za wynajem podziemnego miejsca parkingowego na podstawie Uchwały nr 3/2006 Nadzwyczajnego Zgromadze-nia Wspólników Spółki z dnia 27 stycznia 2006 r.


Od dnia 22 października 2004 r. stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS wynosiła 6,50 zł. za 1 m2 miesięcznie za wynajem lokalu mieszkalnego oraz 50,00 zł. netto miesięcznie za wynajem podziemnego miejsca parkingowego na podstawie Uchwały nr 15/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 października 2004 r.


Od dnia 27 kwietnia 2001 r. do dnia 21 października 2004 r. stawka czynszu wynosiła 6,00 zł. miesięcznie za 1 m2 za wynajem lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie nr XXXVI/691/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r.