Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Zamówienie publiczne I-4201/5/22 - Realizacja 6 budynków wielorodzinnych o niskiej intensywności zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj przy ul. Błotna-Jara w Tarnowie

Tytuł/nazwa postępowania
Realizacja 6 budynków wielorodzinnych o niskiej intensywności zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj przy ul. Błotna-Jara w Tarnowie
Zgodnie z zapisem SWZ złożenie oferty musi być poprzedzone obowiązkową wizją lokalną
Identyfikator postępowania
953cc406-ac0d-40b1-bfd3-c1bd499c7ba7
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
Opublikowane
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2022/S 189-531179
Adres strony WWW postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Data publikacji w miniPortal
06.10.2022 08:02
Nazwa zamawiającego
Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres zamawiającego
ul. Graniczna 8A
Miasto zamawiającego
Tarnów
Województwo zamawiającego
małopolskie
Telefon zamawiającego
+48 (14) 688 99 80
Załączniki
tom 1 zagospodarowanie.zip [7.8 MB]
tom 2 budynek A.zip [6.3 MB]
tom 3 budynek B.zip [6.3 MB]
tom 4 budynek C1 C2.zip [9.3 MB]
tom 5 budynek D.zip [6.0 MB]
tom 6 budynek E.zip [5.8 MB]
tom 7 garaż zewnętrzny.zip [1.2 MB]
tom 8 dokumenty dołączone.zip [10.6 MB]
2022-OJS189-531179-pl-ts.pdf [129.3 kB]
SWZ Błotna-Jara.pdf [15.4 MB]
Zał nr 1 do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy.pdf [11.4 MB]
Zał nr 2 do SWZ - Wzór formularza oferty.doc [75.0 kB]
Zał nr 3 - espd-request - JEDZ.pdf [92.3 kB]
Zał nr 3 - espd-request - JEDZ.zip [13.2 kB]
Zał nr 4 do SWZ - Instrukcja wypełniania i wzór JEDZ.docx [51.9 kB]
Zał nr 5a do SWZ - Wykaz prac projektowych.doc [93.0 kB]
Zał nr 5b do SWZ - Wykaz prac budowlanych.doc [93.0 kB]
Zał nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc [120.0 kB]
Zał nr 7a do SWZ - Wzór ośw o braku przynależności do GK.doc [85.5 kB]
Zał nr 7b do SWZ - Wzór ośw o przynależności do GK.doc [93.0 kB]
Zał nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc [46.0 kB]
Zał nr 9 do SWZ - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal.pdf [2.8 MB]
Zał nr 10 do SWZ - Wzór umowy.pdf [12.8 MB]
Zał nr 11 do SWZ - Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp.doc [51.5 kB]
Zał nr 12 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia art. 7 i 5k.doc [60.0 kB]
Zał nr 13 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia art. 7 i 5k.doc [59.5 kB]
Zał nr 14 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc [48.0 kB]
Zał nr 15 do SWZ - Oświadczenie własne o braku podstaw wykluczenia art. 7 i 5k.doc [59.5 kB]
Zał nr 16 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia art. 7 i 5k.doc [58.5 kB]
zał. 1. do PF-U.pdf [2.2 MB]
zał. 2. do PF-U.pdf [6.0 MB]
zał. 5. do PF-U.pdf [17.2 MB]
zał. 6. do PF-U.pdf [1.6 MB]
zał. 7.a. do PF-U.pdf [833.1 kB]
zał. 7.b. do PF-U.pdf [396.6 kB]
zał. 7.c. do PF-U.pdf [832.7 kB]
zał. 7.d. do PF-U.pdf [1.3 MB]
zał. 7.e. do PF-U.pdf [2.5 MB]
zał. 7.f. do PF-U.pdf [723.9 kB]
zał. 7.g. do PF-U.pdf [692.7 kB]
zał. 7.h. do PF-U.pdf [3.7 MB]
Pytania nr 1.docx [13.9 kB] udostepnione w dniu 20.10.2022r.
Zdjęcia z wizualizacji.zip [18.3 MB] udostepnione w dniu 20.10.2022r.
Odpowiedź na pytania nr 1.pdf [470.1 kB] udostepnione w dniu 20.10.2022r.
PB 10b rzut 2 piętra 110x30.pdf [632.4 kB ]udostepnione w dniu 20.10.2022r.
 
Informacja o zmianie SWZ - zmiana terminu składania ofert.pdf [436.3 kB] udostepnione w dniu 2.11.2022r.
 
Informacja o zmianie treści SWZ - zmiana terminu składania ofert 2.pdf udostępnione w dniu 18.11.2022r.[433.7 kB]
Zestaw pytań nr 2 z odpowiedziami.pdf [2.0 MB]
Zestaw pytań nr 3 z odpowiedziami.pdf [2.4 MB]
Zestaw pytań nr 4 z odpowiedziami..pdf [384.5 kB]
Zestaw pytań nr 5 z odpowiedziami.pdf [454.1 kB]
Zestaw pytań nr 6 z odpowiedziami.pdf [165.6 kB]
 
Zał nr 10 do SWZ - wzór umowy - tekst jednolity.pdf [12.8 MB] udostępnione w dniu 24.11.2022r.
SWZ - JARA - tekst jednolity.pdf [15.4 MB] udostępnione w dniu 24.11.2022r.
Informacja o zmianie treści SWZ 3.pdf [412.9 kB] udostępnione w dniu 24.11.2022r.
SWZ - JARA - tekst jednolity poprawiony.pdf [15.5 MB] udostępnione w dniu 24.11.2022r.
Informacja Zamawiającego..pdf [123.0 kB] udostępnione w dniu 29.11.2022
 
Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznacza na finansowanie..pdf [263.5 kB]

Zgodnie z zapisem SWZ złożenie oferty musi być poprzedzone obowiązkową wizją lokalną

Terminy i ustawienia postępowania

Etap składania ofert

Termin składania ofert 1.12.2022 12:00

Termin otwarcia złożonych ofert 1.12.2022 12:30

Informacja z otwarcia ofert

Wpłynęła jedna oferta.

Ofertę złożyło Konsorcjum:

Lider Konsorcjum - Usługi Budowlano-Transportowe "ANKO" Stanisław Onak Spółka Jawna

Partner Konsorcjum - MTM Budownictwo Spółka z ograniczona odpowiedzialnością oferując za wykonanie zamówienia cenę brutto: 55.160.00,00 PLN.

Informacja o wyborze oferty