Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Inwestycje bieżące

Zespół 3 budynków przy ul. Sportowej-Reja-Prusa - Segmenty A, B i C

Budynek nr 13/TBS - ul. Sportowa - Segment C